Solkraft
V

illavind AB


Solkraft

ATT INVESTERA I SOLPANELER - LÖNAR SIG!


Villavind AB säljer och installerar nyckelfärdiga, högkvalitativa och prisvärda solpanelssystem. Vi arbetar endast med de allra bästa i branschen.

Våra solpaneler kommer fån REC, LG, TRINA, AstroEnergy och BenQ.

Det lönar sig och är en säker investering med en kort återbetalningstid .

Dessutom finns det fortfarande en möjlighet att få tillbaka upp till 20 % av installationskostnaden i form av statliga bidrag för både företag och privatpersoner.

Investera i förnybar elproduktion NU. Det lönar sig och minskar beroendet av fossila bränslen.

Villavind arbetar även med större anläggningar 1-20 MW


*gäller netto/mikro producenter av förnybar elektricitet.Solpaneler


Ideala förhållanden för solpaneler är ett tak som ligger någorlunda mot söder och med en lutning på mellan 15-45 grader, se tabell. Men solpaneler går även att installera på platta tak samt även på marken. I dessa fall använder vi oss av en ställning som ger  lutning för att optimera effekten av solpanelerna.

Vi erbjuder nyckelfärdiga fullservice lösningar lokalt samt lösningar där du själv tar hand om installationen av solpanelerna.

Oftast bygglovsbefriade

Solpaneler är oftast bygglovsbefriade Bygglov krävs om man skall rikta panelerna med ställning eller vid på fastigheter av speciellt värde. 

Solpaneler

REC 270-355 Wp

TRINA  270-315 Wp

BenQ (AON) 300-335 Wp 

LG 320-390 Wp

LUXOR 270-330 Wp

AstroEnergy 275-320 Wp

Omformare

Fronius (Österrike) 1,5-27 kW

SolarEdge med optimizers 2,2-27,6 kW

SMA (Tyskland)1,5-60 kW

Kostal 1,5-36 kW

Delta 2,5-88 kW

Zeversolar 1-33 kW

Centralomformare 100-1000kW

Monteringsmaterial

K2 (Tyskland)

ALTEC (Tyskland)


Så går det till 


Steg 1: Kontakta Villavind AB. Vi återkommer med ett prisförslag till er i Sydvästra Skåne. Större projekt tar vi i Hela Sverige

Steg 2: Skicka snarast möjligt in en ansökan om statligt stöd till solceller.. Det finns idag möjlighet att få tillbaka hela 20 % av installationskostnaden.

Steg 3: Bygglov krävs oftast inte om panelerna ligger i taketslutning (Nytt sedan 2018/08/01


Fullservice erbjudande

Låt oss ta hand om steg 2-3. Vi erbjuder en nyckelfärdig fullservicelösning. Vi har både elektriker och montör med erfarenhet av solpanelsprojekt.


info@villavind.com


Villavind AB

Rönneberga backe 4

261 91 LANDSKRONA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Villavind AB - E-mail: info@villavind-com - Adress: Rönneberga backe 4, 261 91 Landskrona, Tel: 0418 400310 / 0738 096105, Facebook: www.facebook.com/villavind