Beställning
V

illavind AB

Beställning & installation

Stort utbud för olika sorters tak

Olika tak behöver olika sorters fästanordningar och Villavind AB har genom våra leverantörer alla olika delar som behövs till just ditt tak.

Sedan 2013 har Villavind AB installerat solpaneler och vi vet vad som krävs för en lyckad installation och installerar solpanelerna på ett snabbt och effektivt sätt.

Vi erbjuder nyckelfärdiga helhetslösningar.

Ta första steget här


Fyll offertunderlaget så gott ni kan så att vi kan räkna ut hur många paneler som behövs. När vi fått in detta underlag skickar vi ut en offert snarast möjligt. Offerten kan ni behöva för att skicka en ansökan om statligt stöd till solceller till länsstyrelsen. I dagsläget får man tillbaka hela 20-30% av  installationskostnaden beroende på om det är privat eller företag.

Skicka offertunderlaget per post eller e-mail till:

info@villavind.com

Villavind AB

Rönnebergabacke 4

261 91 LANDSKRONA

Försäljning:

Mob: 0738 096105

Tel:  0418 400310 

Villavind är medlem i:

Svensk Energi

Sveriges Energiföreningars Riksförbund, SERO

Energi på Lanbruk

UC: AAA Högsta kreditvärdighet

 Här finns Villavinds Facebook sida!
Beställningsprocess


1.  Ring eller skicka ett e-mail til info@villavind.com

2.  Bygglov krävs inte längre för installationer där panelerna är monterade i takets lutning.

3.  Villavind återkommer därmed med en kalkyl baserad på ditt inskickade offertunderlag.

4.  Viktigt: Ansökan om statsbidrag bör ske snarast möjligt eftersom det gäller hela 30% av installationskostnaden. Så snart vi erhållit offertunderlaget beräknar vi en investeringskostnad.. Med kalkylen från Villavind kan du lätt fylla i ansökan om statsbidrag för solceller och skicka till länsstyrelsen.Villavind garanterar inte att ni får statsbidrag.

5.  Bytet av elmätare gör elnätsägaren och är kostnadsfritt efter att installationen är utförd.

6.  Kontakta elförsäljningsföretag för försäljning av överskottsel.

7.  Installation kan göras själv eller av hantverkare.

8.  Inkoppling av elektriska komponenter görs av auktoriserad elektriker som också utför de tester som nätbolaget kräver.


Här nedan finner ni en länk med  information om olika sorters tak:


Klicka här för att ladda hem pdf

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Villavind AB - E-mail: info@villavind-com - Adress: Rönneberga backe 4, 261 91 Landskrona, Tel: 0418 400310 / 0738 096105, Facebook: www.facebook.com/villavind