Villavind och Sol
Vertikaltvindkraftverk

Solkraft

Producera din egen el -

nu lönar det sig!

 

 

 

 

 

 

 

 

Villavind AB säljer, installerar och levererar nyckelfärdiga, högkvalitativa och prisvärda solpanelssystem. Vi arbetar endast med de allra bästa i branschen. Det finns det möjlighet

att få tillbaka upp till 20-40% av installationskostnaden i form av statliga bidrag. Ta vara på möjligheten - investera i förnybar elproduktion. Det lönar sig!

 

25 års produktionsgaranti & 10-12 års produktgaranti

Villavind AB arbetar olika system men arbetar främst med REC, Trina, LG, Fronius och SolarEdge. Läs mer om garantin här.

 

Vi på Villavind erbjuder både nyckelfärdiga fullservicelösningar eller lösningar där

man kan installera solpanelerna på egen hand.

 

Fyll i en offertförfrågan eller om du är intresserad eller kontakta oss.

 

 

 

 

 

 

Vindkraft

Egenproducerad el med bygglovsbefriade vindkraftverk!

 

För dig som bor i öppna landskap – nu kan du snart producera din egen el med

hjälp av effektiva bygglovsbefriade vindkraftverk.

Villavind AB har utvecklat ett bygglovsbefriat vindkraftverk.

 

Villavind AB erhöll 2012 SKAPA-Innovationsstipendie, ett pris instiftat till minne

av Alfred Nobel för sin uppfinning inom förnybar energi.

 

Det första kommersiella vindkraftverket håller på att monteras utanför Marieholm.

 

 

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Villavind AB - E-mail: info@villavind-com - Adress: Rönneberga backe 4, 261 91 Landskrona, Tel: 0418 400310 / 0738 096105, Facebook: www.facebook.com/villavind

Nu är det lönsamt

Statliga bidrag

 

Tillskottet för statsbidraget blir 390 miljoner kr/år fram till 2019.

Ersättningen är nu 30% för privatpersoner och 30% för företag. Lantbruk kan få upp till 40%

av hela installationskostnaden i investeringsstöd.

Skatteåterbäring

Skatteåterbäringssystemet för egenproducerad el trädde i kraft den 1/1 2015 och ersättningen

ligger på 60 öre/kWh för överskottsel som man inte använder själv. Upp till 18 000 kr går det att få tillbaka.

Försäljning av överskottsel

Elförsäljningsförtag brukar betala en förnybarhetsbonus för den överskottsel som produceras och går ut på elnätet, denna varierar. och man kan välja det bästa alternativet.

Elcertifikat

Elcertifikatersättning ligger på ca 50-200 kr/1000kWh.

Nätnytta

Denna ersättning varierar mellan 4-12 öre/kWh.

Nyheter

Artikel i Skånska dagbladet 2017-05-17

Ny skylt vid E6:an utanför Landskrona:

 

Villavind AB

- nya lösningar för egenproducerad el

 

På Villavind AB arbetar vi med nya lösningar för att på egen hand producera energi. Vi erbjuder system för sol, och inom kort Villavinds egenutvecklade vindkraftverk för privathushåll och företag. Vi säljer och installerar kostnadseffektiva, högkvalitativa solpaneler och är nu certifierade enligt den Boverkets standard för installatörer som gäller: BFS 2015:4 CIN 2.

illavind AB

V