Vindkraft
V

illavind AB


Vindkraft


Producera din egen el -  bygglovsbefriade vindkraftverk


För dig som bor i öppna landskap – nu kan du snart producera din egen el med hjälp av effektiva bygglovsbefriade vindkraftverk för privata hushåll och företag. Villavind AB har i samarbete med Lunds Tekniska Högskola och Examec utvecklat ett bygglovsbefriat vindkraftverk. Just nu utförs prov på en elnätsuppkopplad turbin utanför Marieholm.

Projektet


Villavind & Sol AB erhöll 2012 SKAPA-Innovationsstipendie, ett  pris instiftat till minne av Alfred Nobel för sin uppfinning inom förnybar energi. Målet med Villavinds utvecklingsprojekt är att tillverka ett vertikalt vindkraftverk som håller sig inom ramarna för bygglovsbefriat och som ändå  klarar att producera ca 8000-10000 kWh per år under verkets livslängd, som skall överstiga 35 år med minimalt underhåll.

Stiftelsen SKAPAs Innovationspris

Instiftat till Alfred Nobels minne.. Bo-Henrik Karlsson med Elisabeht Thand Ringqvist vid prisutelningen av Sveriges största innovationspris, Stiftelsen SKAPAs Innovationspris 2012 i Blå Salen, instiftat till uppfinnaren Alfred Nobels minne.

Så går det till


Det måste blåsa där man sätter upp verket. Att hitta rätt plats på tomten är inte svårt. En undersökning med hjälp av en vindmätare kan ge en bra indikering.

Projektplan

1. Lokalisering

2. Byggansökan (godkänd)

3. Kontakt med elektriker*

4. Installation, gjutning mastresning, kabeldragning, montering.

5. Kontakt med elbolag för försäljning

6. Inkoppling till hus/nät/annat

*Elektrikern hanterar kontakten med nätägaren

Regler

De regler som gäller för sätta upp ett bygglovsbefriat vindkraftverk är likadana som de som gäller för att sätta upp en flaggstång, med några modifieringar:

• Diametern på rotorn får max vara tre meter.

• Maxhöjd på masten är 20 meter, men masten får inte vara högre än att den faller inom tomtens gränser.

• I de flesta fall krävs en byggansökan från kommunen där man skall sätta upp verket. I vissa fall kan bygglov krävas trots att kriterier för bygglovsbefrielse är uppfyllda.

Marieholm - här sätter vi upp det första kommersiella verket


Under 2017 kommer vi att  sätta upp det första kommersiella verket. Priset på ett verk en beror på en del olika faktorer som mastlängd och hur mycket man kan göra själv, t.ex. gjutning av fundament samt transportkostnader.

Material

Turbinblad: Glasfiber/Divinycell, kan fås i nästan vilken färg som helst. Upp till 5,3 m längd

Mast: Stål/betong/Armering. Rostskydd+Färg 41,8 cm i diameter, kan fås i nästan vilken färg som helst. Max 12m

Generator: 3,5-5kW beroende på turbinbladslängd.

Rotor: Stål.

Fundament: Ingjutet stålfäste i 3,5 kubikmeter betong för en 6 m mast.


Verket uppfyller kraven i IEC 61400-2______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Villavind AB - E-mail: info@villavind-com - Adress: Rönneberga backe 4, 261 91 Landskrona, Tel: 0418 400310 / 0738 096105, Facebook: www.facebook.com/villavind